Skip to main content

Komunikazioa

Barneko eta kanpoko komunikazioa hobetzea, eta matrikulazioa eta bi lerroak bermatzea, egonkortasun ekonomikoaren eta hezkuntzaren bikaintasunaren irizpideak kontuan hartuta

Elkarbizitza

Ikasleen, irakasleen eta familien arteko ongizate-giroa lortuko duen bizikidetza-plana diseinatzea eta abian jartzea

Parte hartzea

Familiekin, ikasle ohiekin eta gizarteko gertuko beste eragile batzuekin inplikazioa, lotura eta lankidetza areagotzea

Eraginkortasuna

Ikastolaren kudeaketa eraginkorra eta lankidetzan eta konpromisoan oinarritutako egituraren berrantolaketa definitzea eta inplementatzea

Euskara

Ikastolaren bizitzan euskararen erabilera ezartzen dela bermatzea

Pedagogia

Proiektu pedagogiko propio eta berritzaile baten ezarpena finkatzea eta arrakastaz hedatzea, irakasleak, ikasleak eta familiak inplikatuz