Izaera eta ikusmira

Izaera

 

 • Herri ekimenetik sortutako ikastola gara, euskara eta euskal kulturarekin konprometituak eta era berean beste kulturetara irekiak.
 • Abusu Ikastola gurasoen Kooperatiba da diru etekinik ateratzeko asmorik gabekoa. Irakaskuntzak, familia eta profesionalen arteko kudeaketa  izan  behar duela, deritzogu.
 • Euskal Herriko Ikastolen Elkarteko kide izanik, Euskal Herria osorako hezkuntza proiektu propio bat bultzatzen dugu.
 • 0-16 urte bitarteko ikasleentzako ikastetxea gara, eta  ez derrigorrezko irakaskuntzan beste ikastetxeen proiektuetan parte hartzen dugu.
 • Etengabeko hobekuntzaren bidez, gure eguneroko zereginak honetan datza: familienganako hurbiltasuna, auzoan txertatzea eta aniztasunaren onarpena.

 

Ikusmira

 

Hezkuntza mailan nahi dugu:

 

 • Emaitza akademiko onak lortzeagatik errekonozituak izatea.
 • Hizkuntza eta Hezkuntza Proiektua eguneratu eta berriztatua izatea.
 • Ikasle eleanitzak ateratzea (euskara, gaztelaniaz eta ingeleraz).
 • Ikasle, familia eta profesional arteko hurbiltasuna mantendu.
 • Hezkuntza berrikuntzaren ikastetxea erreferentea izan.

 

Ikastolaren egonkortasuna nahi dugu:

 

 • Gaur egungo instalakuntzak eta zerbitzuak hobetu eta bi lerrotako ikastetxea izatea behar diren eraikuntzak burutu.
 • Ekonomia saneatuarekin funtzionatu.
 • Gure ikasleen jarraipena, DBHtik unibertsitateraino ziurtatu.
 • Euskal kultura eta euskararen erreferentea izan.
 • Beste erakunde eta ikastetxearekiko aliantzak egin.
 • Irakasleagoaren egonkortasuna eta gure Hezkuntza Proiektuarekiko konprometituak.

 

Eraketan lortu nahi dugu:

 

 • Barneko eta kanpoko komunikazio sistema eraginkor bat.
 • Ikastolako komunitateko partaideen asebetetze maila ona eta partehartzea.
 • Kudeaketa eredu propioa eta kanpoko errekonozimendua.
 • Esparru guztietan ebaluazio kultura hedatu.
 • Ikastolaren kanpoko irudia bultzatu.

 

Baloreak

 

 • Talde Lana.
 • Partehartzaileak.
 • Errespetua, tolerantzia, kritika positiboa.
 • Hobekuntzarekiko konpromisoa.
 • Gure kultura bultzatu eta beste kulturak errespetatu.
 • Ingurune eta naturarekiko errespetua.